AKTUALNOŚCI
2009-11-26 :: Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Poprawa konkurencyjności firmy Sanglass S.A. poprzez unowocześnienie procesu produkcji oraz wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem", na który firma Sanglass S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zwracamy się ze prośbą o przesłanie oferty na zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem....
DANE TELEADRESOWE
SANGLASS S.A.
ul. Wojska Polskiego 14
39-300 Mielec

tel.: +48 17 773 89 00
fax: +48 17 773 89 01