HISTORIA

Spółka akcyjna SANGLASS S.A. została zawiązana 6 marca 2000 roku. Wpis spółki do rejestru handlowego nastąpił 14 marca 2000 roku. Akcjonariuszami firmy są osoby fizyczne. Spółka posiada Zezwolenie Nr 49/ARP/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Zakład produkcyjny zbudowany został od podstaw w 2001 roku. W tym samym roku w grudniu nastąpiło rozpoczęcie produkcji seryjnej. Powierzchnia produkcyjna zakładu (hali) wynosi 7243,4 m2. Powierzchnia pomieszczeń biurowych i socjalnych dla pracowników wynosi 1667,8 m2. Aktualnie zagospodarowana jest część posiadanego gruntu. Pozostały teren jest przeznaczony pod przyszły rozwój spółki.

2

Zakład produkcyjny został wyróżniony Dyplomem uznania w Konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2001”. Ponadto, 5 lipca 2004 r. uzyskaliśmy Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr JBS-79/1/2004 spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:1998 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

DANE TELEADRESOWE
SANGLASS S.A.
ul. Wojska Polskiego 14
39-300 Mielec

tel.: +48 17 773 89 00
fax: +48 17 773 89 01